« Snakk om det! | Main
Thursday
Feb162012

Ta ansvar

Ta ansvar er en aksjon som retter seg mot ungdom for å forebygge voldtekt og seksuelle overgrep. Hensikten er å gi informasjon om seksuelle overgrep, hva man kan gjøre for å unngå voldtekt og hva man kan gjøre hvis man har vært utsatt for dette.

Aksjonen kalles Ta ansvar, fordi det nå er på tide at alle parter tar ansvar for å unngå voldtekt og seksuelle overgrep.

 

  • Ungdom må ta ansvar og vise respekt for hverandre. Nei betyr nei! Dette må respekteres av både gutter og jenter! Sier en av partene nei, så skal det respekteres. Ungdom må passe på hverandre, i stedet for å utnytte situasjonen.
  • Foreldre må ta ansvar og begynne å snakke med ungdommene sine om voldtekt og seksuelle overgrep.
  • De voksne må ta ansvar og være gode eksempler for barn og unge.
  • Lærerne må ta ansvar og ta opp temaet voldtekt og seksuelle overgrep som tema på skolen.
  • Helsesøstrene må ta ansvar for ungdom i forhold til overgrepsproblematikk, både forebyggende og for å få best mulig opplæring og kursing i hvordan de kan hjelpe ungdom.
  • Politiet og jurister må ta ansvar og prioritere voldtektssaker. De må også øke sin kompetanse når det gjelder etterforskning av seksuelle overgrep.
  • Politikerne må ta ansvar og bevilge langt mer midler til kursing og opplæring av politiet, helsesøstre, leger, lærere osv.

Alle mennesker har en psykisk helse, et begrep som omhandler livskvalitet forstått som i hvilken grad man føler seg vel med andre, har positive følelser om andre og evne til å møte livets utfordringer.

Det er store mørketall knyttet til barn og unges opplevelser i forbindelse med seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner. Dette er et felt der det er viktig å bidra med forebygging og opplysning, for å unngå langvarige psykiske skader og de konsekvenser og kostnader dette kan medføre.

Ta ansvar er en aksjon som ønsker å være med og bidra til en holdningsendring både overfor barn og unge, deres foreldre, lærere, ledere, hjelpeapparatet, myndigheter og politikere. 

 

Hvordan skal vi få til dette?

Alle ungdomsskoler og videregående skoler i Norge fikk i 2011 invitasjon til å delta i en stilkonkurranse om voldtekt. Vinnerstilene kan du lese her.

Alle unge i hele landet oppfordres til å ta ansvar og ta et bevisst standpunkt ved å si at Nei betyr nei! Ta ansvar har laget armbånd og nøkkelbånd som viser at man støtter aksjonen. Disse er meget populære, og kan bestilles her.

I september 2011 arrangerte Ta ansvar en tverrfaglig temadag om voldtekt og seksuelle overgrep. Fagdagen ble sponset av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Justis- og politidepartementet.

Ta ansvar har foreløpig ikke fått midler til drift, så aksjonen drives på frivillig og idealistisk basis inntil videre. Ansvarlig for Ta ansvar aksjonen er forfatter og grunnlegger av DIXI Ressurssenter Grete Kvalheim (grete@taansvar.no). Du kan lese mer om Grete her.

På Ta ansvars nettside finner du faglig informasjon om voldtekt og seksuelle overgrep. Her er det mulig å sende inn spørsmål om temaer man lurer på anonymt, og man vil få svar innen en uke.

Skolene kan bestille foredrag om forebygging av voldtekt og seksuelle overgrep. Ta kontakt med Grete for mer informasjon.