Monday
Aug052013

Snakk om det!

Å snakke om seksuelle overgrep kan være fryktelig vanskelig, enten det er noe som skjedde for mange år siden, eller det er noe som nettopp har skjedd. Det kan rett og slett være vanskelig å finne ord for det du har vært utsatt for. Selv opplevde jeg at det tok flere år før jeg klarte å fortelle noen at jeg hadde blitt voldtatt. Det verste var hvis noen sa «jeg skjønner så godt hvordan du har det!». Nei – du gjør faktisk ikke det, hvis du ikke har opplevd overgrep selv!

Alle opplevelser er individuelle, egne og personlige. Mennesker reagerer rett og slett forskjellig. Det viktigste er at man reagerer, og ikke stenger følelsene inne, og familie og venner ute. Du tror det kanskje ikke, men det hjelper å snakke om det!

Det er ikke en konkurranse om hvem som har hatt den verste opplevelsen. Din reaksjon er viktig og riktig, og det er DEN du skal snakke om. Ikke tro at det du har opplevd er en bagatell som det ikke verdt å snakke om. Tro heller ikke at det du har opplevd er så forferdelig at andre ikke tåler å høre det.

 

Etter å ha jobbet i snart 30 år med å hjelpe folk som har vært utsatt for voldtekt og seksuelle overgrep, har jeg fått lang erfaring med å snakke med mennesker i krise. Når jeg ser på alle brevene, kortene og e-postene med positive tilbakemeldinger jeg har fått i løpet av disse årene, så er jeg ikke i tvil om at det hjelper å snakke med noen som har opplevd det samme som en selv. En som har taushetsplikt og som faktisk forstår hva du snakker om når du prøver å forklare hvor redd du var. Som er flink til å lytte, og som kan bidra til å tenke noen nye og positive tanker. Som har et kontaktnett som kan hjelpe deg videre, hvis du ønsker det.

Hvis du trenger hjelp fra psykolog eller psykiater, så er ikke dette et tilbud for deg. Men kanskje jeg kan hjelpe deg videre til slik behandling?

Jeg har ledige timer for samtaler. Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt dersom du trenger noen å snakke med! Tilbudet gjelder både ungdom og voksne, gutter og jenter, kvinner og menn. Familie og venner er også velkommen til samtale, enten alene eller sammen med den som har opplevd overgrep.

Ta kontakt på grete@taansvar.no / telefon 970 95 300 for bestilling av time.

Priser: Kr 1200,- pr time. Studenter kr 600,- pr time. Du trenger ikke henvisning fra lege.

Vi snakkes!

Beste hilsen Grete

Skal man hjelpe en annen, må man først finne ut hvor han er, og møte ham der. Søren Kirkegaard

Thursday
Feb162012

Ta ansvar

Ta ansvar er en aksjon som retter seg mot ungdom for å forebygge voldtekt og seksuelle overgrep. Hensikten er å gi informasjon om seksuelle overgrep, hva man kan gjøre for å unngå voldtekt og hva man kan gjøre hvis man har vært utsatt for dette.

Aksjonen kalles Ta ansvar, fordi det nå er på tide at alle parter tar ansvar for å unngå voldtekt og seksuelle overgrep.

 

  • Ungdom må ta ansvar og vise respekt for hverandre. Nei betyr nei! Dette må respekteres av både gutter og jenter! Sier en av partene nei, så skal det respekteres. Ungdom må passe på hverandre, i stedet for å utnytte situasjonen.
  • Foreldre må ta ansvar og begynne å snakke med ungdommene sine om voldtekt og seksuelle overgrep.
  • De voksne må ta ansvar og være gode eksempler for barn og unge.
  • Lærerne må ta ansvar og ta opp temaet voldtekt og seksuelle overgrep som tema på skolen.
  • Helsesøstrene må ta ansvar for ungdom i forhold til overgrepsproblematikk, både forebyggende og for å få best mulig opplæring og kursing i hvordan de kan hjelpe ungdom.
  • Politiet og jurister må ta ansvar og prioritere voldtektssaker. De må også øke sin kompetanse når det gjelder etterforskning av seksuelle overgrep.
  • Politikerne må ta ansvar og bevilge langt mer midler til kursing og opplæring av politiet, helsesøstre, leger, lærere osv.

Alle mennesker har en psykisk helse, et begrep som omhandler livskvalitet forstått som i hvilken grad man føler seg vel med andre, har positive følelser om andre og evne til å møte livets utfordringer.

Det er store mørketall knyttet til barn og unges opplevelser i forbindelse med seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner. Dette er et felt der det er viktig å bidra med forebygging og opplysning, for å unngå langvarige psykiske skader og de konsekvenser og kostnader dette kan medføre.

Ta ansvar er en aksjon som ønsker å være med og bidra til en holdningsendring både overfor barn og unge, deres foreldre, lærere, ledere, hjelpeapparatet, myndigheter og politikere. 

 

Hvordan skal vi få til dette?

Alle ungdomsskoler og videregående skoler i Norge fikk i 2011 invitasjon til å delta i en stilkonkurranse om voldtekt. Vinnerstilene kan du lese her.

Alle unge i hele landet oppfordres til å ta ansvar og ta et bevisst standpunkt ved å si at Nei betyr nei! Ta ansvar har laget armbånd og nøkkelbånd som viser at man støtter aksjonen. Disse er meget populære, og kan bestilles her.

I september 2011 arrangerte Ta ansvar en tverrfaglig temadag om voldtekt og seksuelle overgrep. Fagdagen ble sponset av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Justis- og politidepartementet.

Ta ansvar har foreløpig ikke fått midler til drift, så aksjonen drives på frivillig og idealistisk basis inntil videre. Ansvarlig for Ta ansvar aksjonen er forfatter og grunnlegger av DIXI Ressurssenter Grete Kvalheim (grete@taansvar.no). Du kan lese mer om Grete her.

På Ta ansvars nettside finner du faglig informasjon om voldtekt og seksuelle overgrep. Her er det mulig å sende inn spørsmål om temaer man lurer på anonymt, og man vil få svar innen en uke.

Skolene kan bestille foredrag om forebygging av voldtekt og seksuelle overgrep. Ta kontakt med Grete for mer informasjon.