Sunday
Feb192012

Grete Kvalheim

Grete Kvalheim, Foto: Siv SivertsenGrete Kvalheim er initiativtaker til og prosjektleder for Ta ansvar-kampanjen.

I snart 30 år har hun jobbet frivillig og idealistisk med å hjelpe voldtektsofre. I løpet av årene har hun holdt flere hundre foredrag om forebygging av voldtekt rundt omkring i landet. 

Grete er grunnlegger av DIXI Ressurssenter for voldtatte, og kalles av mange for Mor DIXI. DIXI arbeider for å hjelpe voldtektsofre og deres pårørende, spre informasjon om senskader og følgeskader samt drive holdningsskapende arbeide. Se www.dixi.no.

I april 2012 fikk Grete tildelt John I. Alvheims Ærespris for sitt arbeid med DIXI Ressurssenter. Prisen tildeles enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner som har gjort eller som gjør en ekstraordinær innsats for å bedre livskvaliteten til sine medmennesker. Du kan lese mer om pristildelingen her.

Grete har skrevet følgende bøker:

2012 Pedo ISBN 9788292726051 Bokstav Forlag

2011 Hjelpe meg! En bok om voldtekt ISBN 9788282161305 Hertervig Forlag

2008 Pårørendeomsorg ISBN 9788292726013 Bokstav Forlag

2005 Norsk i utlandet. Med verden som arbeidsplass ISBN 9788292726006 Bokstav Forlag

1998 Alarmen går ISBN 824780254-6 Gyldendal Forlag

1992 Å leve etter overgrepet - det begynte med voldtekt ISBN 9788277861258 Cappelen Forlag (første opplag), Hertervig Forlag (andre og tredje opplag)

 

Grete har vært medlem av følgende regjeringsoppnevnte utvalg:

2007 - 2008 Voldtektsutvalget - NOU 2008:4

2002 - 2004 Kriminalitetsforebyggende Råd (KRÅD)

2002 - 2003 Kvinnevoldsutvalget - NOU 2003:31

1996 - 1997 Seksuallovbruddsutvalget - NOU 1997:23

 

Grete var også medlem av Helsedirektoratets arbeidsgruppe som i 2007 leverte innstillingen "Overgrepsmottak. Veileder for helsetjenesten".