Thursday
Jan022014

Nytt hefte om, for og av ungdom: Tilgjengelige, tøffe og trygge?

Om forebygging av kriminalitet på Internett. Heftet er utarbeidet av SaLTo i Groruddalen, Feltteamet Alna, det byomfattende Osloprosjektet Jenter som ofre og lovbrytere og Redd Barna

Click to read more ...