Etterlysning! Har du blitt utsatt for digital mobbing?
Wednesday, September 3, 2014 at 08:57AM
Grete Kvalheim

Jeg holder nå på med å skrive en bok om Ungdom og digital mobbing, og ønsker å intervjue ungdom i alle aldre som har blitt utsatt for dette. Alle som blir med i boken, blir omtalt anonymt og med illustrasjonsbilder. Jeg ønsker også å intervjue foreldre og lærere som har erfaring med ungdom som har opplevd digital mobbing I tillegg ønsker jeg å intervjue ungdom som selv har drevet med digital mobbing.

Dagens ungdom har stort behov for informasjon og opplæring i digitalt nettvett, konsekvenser av digital mobbing og forebygging av grooming og seksuelle overgrep. Holdninger er viktig, og lærere og helsesøstre må få økt kunnskap for å kunne bidra med forebygging i skolene. Stilkonkurransen som ble arrangert i vår av Ta Ansvar i samarbeid med Redd Barna, viser tydelig at ungdommene mener selv at de voksne må komme på banen, både foreldre og lærere, følge dem opp og bry seg mer om hva de driver med på nettet.

Ungdom generelt har et positivt og naturlig forhold til det sosiale livet på internett. Samtidig kan det oppstå en direkte og tøff omgangsform, hvor mange kan oppleve å bli såret og ha ubehagelige opplevelser. Mange utsettes for digital mobbing. Det kan både skje gjennom å bli utestengt, ikke få venneforespørsler eller ikke få være en del av det sosiale nettverket på nettet. Det kan også skje gjennom direkte trusler, spørreundersøkelser, stygge kommentarer og hetsing. Utfordringen med det sosiale livet på nettet er at det pågår kontinuerlig, og at det ofte er liten sosial kontroll.

Videre er det også slik at bilder og ting man har skrevet lett kan deles og spres. Det kan oppleves enda mer krenkende når bilder eller kommentarer plutselig er delt uten at avsenderen har kontroll over det, enn ved fysisk mobbing. Et annet problem er at det er lett å lage falske identiteter og opptre anonymt, noe som kan skape uro og utrygghet i et ungdomsmiljø. Mange ungdommer opplever også at mobbing handler om kropp, seksualitet og kjønn, og at de blir utsatt for seksuell trakassering.

Dette ønsker jeg å gjøre noe med, ved å skrive en praktisk selvhjelpsbok om Ungdom og  digital mobbing. Bokens målgruppe vil være alle elever ved ungdomsskoler og videregående skoler i Norge. I tillegg vil den inneholde en egen fagdel som retter seg mot foreldre og lærere.

Digital mobbing kan foregå både i form av tekst, stillbilder, film, lyd og musikk. Eksempler:

• SMS eller e-post om at «du er så stygg at du burde ta livet av deg» sammen med et bilde av en som har hengt seg, etterfulgt av oppskrifter på hvordan dette kan gjøres.
• Stillbilder og film av den som blir mobbet (eller familiemedlemmer) som har blitt manipulert ved å kopiere inn ansiktet i pinlige og trakasserende bilder med pornografisk situasjoner.
• Bilder som man har delt selv når man var forelsket, eller man har blitt lurt til å sende nakenbilder, blir delt med andre. Er det på nett, er det offentlig, og da er det vanskelig, nesten umulig å angre seg og ta informasjonen tilbake.


Har du eller noen du kjenner lyst til å bidra med egne erfaringer? Ta kontakt pr mail til grete@taansvar.no.

 

 

Article originally appeared on taansvar (http://www.taansvar.no/).
See website for complete article licensing information.