« Boklansering 17. desember | Main | Bortføring av barn. Alle foreldres verste mareritt »
Wednesday
Dec122012

Lærere som begår overgrep...

Undersøkelser Dagbladet har gjort i høst viser at lærere og rektorer over hele landet har blitt siktet, tiltalt og dømt for seksuelle overgrep mot egne elever i løpet av det siste året.

Bare siden i fjor har minst syv slike saker blitt behandlet i rettsapparatet. Av disse, en kvinnelig lærer i 30-årene dømt for overgrep mot en 15 år gammel gutt.

I disse sakene var det åtte gutter under 14 år, og fem gutter og fire jenter under 16 år som hadde blitt utsatt for til dels grove seksuelle overgrep.

Flere av lærerne ble avslørt ved at de hadde etterlatt seg elektroniske spor. Andre ble siktet etter at det kom inn en bekymringsmelding eller anmeldelse fra kollegaer eller ofrenes nære omgangskrets.

Men hva er det som skal til for at barna selv skal varsle om overgrep? Nøkkelen er informasjon. Barn og unge må få kunnskap om hva seksuelle overgrep er, hvordan de skal sette grenser og si NEI, og hvor og hvordan de kan gi beskjed om overgrep til de voksne. Her er helsesøstrene en viktig ressurs.

Der er etter hvert mange nettsider som tilbyr informasjon og gode råd om hva man skal gjøre hvis man har opplevd seksuelle overgrep, f.eks. Kripos sin Røde Knapp på tips.kripos.no.

Boken Pedo er en faglitterær ungdomsbok om en pedofil lærer som tar nakenbilder av både gutter og jenter. Gjennom handlingen i boken lærer barna om konsekvensene ved å sende nakenbilder av seg selv til andre, og hvor farlig det kan være å møte folk man har blitt kjent med via Internett i virkeligheten.

Nå håper jeg at boken Pedo blir brukt av mange ungdomsskoler rundt omkring i landet - så barn og unge kan lære å sette grenser, og at de må varsle voksne hvis de blir utsatt for seksuelle overgrep.

http://www.dagbladet.no/2012/11/13/nyheter/overgrep/innenriks/lerer/24328606/?fb_action_ids=10151360642413760&fb_action_types=og.recommends&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>