« Bortføring av barn. Alle foreldres verste mareritt | Main
Monday
Oct012012

Åtte av ti voldtektssaker henlegges

AP-politiker Roger Ingebrigtsen uttaler at han er lut lei av å snakke med og høre om jenter som har blitt utsatt for voldtekt, der politiet bruker uker, måneder og til og med år, før de tar kontakt med offeret.

 

Det er fortvilende når etterforskningen treneres av politiet. Et snitt på 280 dager for etterforskning av en voldtektssak er uhyrlig. Det er klart at disse sakene kunne blitt etterforsket raskere. Beskjeden fra både Riksadvokaten og Regjeringen er klinkende klar: voldtektssaker skal prioriteres og kvaliteten på etterforskningen skal være høy.

Etter å ha anmeldt en voldtekt, føles det forferdelig frustrerende å gå i månedsvis og vente på at noe skal skje i saken. Mange er redd for å treffe en ukjent overgriper tilfeldig igjen på gaten. De har gjerne tanker om at de skal bli oppsøkt av en gjerningsmann med hevnmotiver etter anmeldelsen, og redselen begrenser både aktiviteter og bevegelsesfrihet i hverdagen. Hvis overgriper er en kjent gjerningsperson, er offeret ofte redd for å treffe overgriper igjen på skolen eller i nærmiljøet. Noe som kan føre til at man dropper ut av både skole og fritidsaktiviteter, og isolerer seg hjemme.

Hvorfor blir åtte av ti voldtektssaker henlagt? Disse sakene er ofte svært krevende å etterforske og bevissituasjonen kan være vanskelig. Mangler politietterforskerne kompetanse i etterforskning av overgrepssaker, må rutinene forbedres og etterforskerne må få bedre opplæring. Eller er det holdningene det står på? For da må vi gjøre noe med det!

Hva med å innføre dagbøter på de sakene som ikke er ferdig etterforsket etter tre måneder? Da ville kanskje politimesterne rundt omkring i landet prioritere annerledes?

 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10046357

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>